Spotkanie z Budującymi Rozwiazaniami

W dniu 25 czerwca „Silikaty-Białystok” miały przyjemność być gospodarzem „Spotkania z budującymi rozwiązaniami” i gościć białostockich architektów, konstruktorów oraz kierowników budów.

Spotkanie poświęcone było szeroko pojętemu zagadnieniu akustyki w budownictwie. Prelekcję poprowadził znany i ceniony specjalista Pan dr, inż Leszek Dulak z Politechniki Śląskiej, który przybliżył uczestnikom takie zagadnienia jak:

1. Akustyka budowlana wymagania ustawowe (z uwzględnieniem zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2 marca 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 56 poz 461)

2. Prognozowanie -możliwości obliczeniowe i pomiarowe.

3. Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu.

4. Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami.

Szkolenie odbyło się przy udziale naszych partnerów: LSA Kruszywa, Recticel oraz Nova, którzy przedstawili najnowsze rozwiązania oraz produkty swoich firm.

Ze szczegółami oraz tematyką merytoryczną konferencji będą mogli Państwo zapoznać się już wkrótce.

Wszystkim prowadzącym nasze spotkanie jak i uczestnikom serdecznie dziękujemy!