W najnowszym numerze „Inżyniera Budownictwa” opublikowano tekst na temat opłacalności wykorzystania silikatowych materiałów budowlanych.

W najnowszym numerze „Inżyniera Budownictwa” opublikowano tekst na temat opłacalności wykorzystania silikatowych materiałów budowlanych.

Izolacyjność cieplna ścian z bloczków wapienno-piaskowych

Artykuł , który się ukazał we wrześniowym Biuletynie Informacyjnym Izby Inżynierów i Architektów , zapraszamy do lektury  ; biuletyn – ciepło cieplo

Projekty unijne

SILIKATY-BIAŁYSTOK sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0183/17 pn. „Wzmocnienie potencjału oraz wzrost konkurencyjności „Silikaty -Białystok” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0183/17-00 zawartą dnia 22 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału, wzrost konkurencyjności spółki poprzez modernizację procesu produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wzrost efektywności procesu produkcji, wzrost automatyzacji procesu produkcji silikatów, wzrost jakości i wydajności wykonywanych prac.

Wartość projektu 9 872 697,52 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 013 291,65 PLN.    

Projekty unijne – zapytania ofertowe

Przystępując do realizacji projektu  unijnego „Wzmocnienie potencjału oraz wzrost konkurencyjności SILIKATY – BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach  publikujemy zapytania ofertowe:

zapytanie nr 1_2018

załacznik nr 1 do zapytania nr 1_2018

załacznik nr 2 do zapytania nr 1  2018 

 

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Odporność ogniowa wyrobów budowlanych

Artykuł przygotowany w ramach stałej współpracy eksperckiej z portalem przegrodyb2b.
plhttp://przegrodyb2b.pl/baza-wiedzy/zdaniem-eksperta/sciany/2854-odpornosc-ogniowa-wyrobow-budowlanych .

Zaprawy murarskie do silikatów