Elektroniczna wymiana dokumentów

Szanowni Państwo,
W ramach strategii organizacyjnej opracowane zostało rozwiązanie informatyczne dotyczące elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmą SILIKATY-BIAŁYSTOK Tępiński i Wspólnicy Spółka jawna a naszymi kontrahentami. Zaprojektowany i wykonany portal o nazwie DocManager zapewnia możliwość pobierania przez użytkowników dokumentów w postaci elektronicznej dotyczących oferowanych produktów, tj. deklaracji zgodności, certyfikatów. Wszystkie dokumenty są spersonalizowane dla danego użytkownika systemu, co mamy nadzieję ułatwi Państwu jego użytkowanie.
DocManager

Białe murowanie

bialemurowanieSILIKATY Białystok jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów silikatowych w budownictwie. Stowarzyszenie zajmuje się również informowaniem na temat wpływu wykorzystania konkretnych rozwiązań materiałowych i architektonicznych na komfort mieszkańców oraz użytkowników, ale także na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl.

Zapraszamy serdecznie!