Projekty unijne – zapytania ofertowe

Przystępując do realizacji projektu  unijnego „Wzmocnienie potencjału oraz wzrost konkurencyjności SILIKATY – BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach  publikujemy zapytania ofertowe:

zapytanie nr 1_2018

załacznik nr 1 do zapytania nr 1_2018

załacznik nr 2 do zapytania nr 1  2018