SILIKATY-BIAŁYSTOK TĘPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA uzyskała dotację z Unii Europejskiej

dotacja

SILIKATY-BIAŁYSTOK TĘPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Transformacja firmy Silikaty-Białystok Tępiński spółka komandytowa w kierunku Przemysłu 4.0”.

Projekt realizujemy, aby wdrożyć innowację w procesie biznesowym w spółce Silikaty- Białystok polegającą na transformacji i automatyzacji procesu paletyzacji i pakowania wyrobów na końcowym etapie procesu technologicznego.

W projekcie zakupiono usługę wykonania mapy drogowej obejmującej przeprowadzenie audytu technologicznego oraz diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, na podstawie których opracowana została mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Identyfikacji tej dokonano w oparciu o audyt na terenie firmy oraz szczegółową analizę procesu technologicznego.

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach pakowania produktów i osoby zarządzające w przedsiębiorstwie. Automatyzacja procesu paletyzacji i pakowania przyczyni się do osiągnięcia korzyści odbiorcom produktów firmy w Polsce i za granicą.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji w procesie biznesowym w spółce Silikaty-
Białystok. W ramach projektu przewidziana jest transformacja i automatyzacja procesu paletyzacji i
pakowania wyrobów na końcowym etapie procesu technologicznego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu : 2 863 932,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 409 040,00 zł