Polecamy uwadze artykuł Pana Wojciecha Rogali

Polecamy uwadze artykuł Pana Wojciecha Rogali „Wytrzymałość muru na ściskanie”, który ukazał się w miesięczniku „Izolacje”