Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Nr Umowy: POPW.01.05.00-20-0119/20-00